Sa isang panawagan ng pagtulong, maraming mga kabarangay ang tumugon.  Naipamahagi ang tulong na nalikom sa mga pamilyang nalubog sa pagtaas ng lawa ng Laguna.  Himigit kumulang sa 200 bags ng pagkain ang naipamahagi sa Malaya. Mga bags ng pagkain, mga tsinelas at diapers na mula sa KIDS Foundation, pamilya Lacampuenga at donasyon ng Batch '84.  Patuloy pang nangangalap ng tulong ang grupo para sa karatig baranggay.
9/30/2010 02:15:16

The photo is beautiful. Thank you for you personally site. Also, I desire to share the expertise with you, we must learn much more material within the internet ahead of we store for any pair of Supra Shoes.

Reply
3/10/2011 19:23:25

Very comfortable with great stability. Perfect for a clean, cool look.

Reply

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.