Maraming maling akala na nagdudulot sa pangkalahatang pagkakabalewala ng mga importanteng sangkap ng produkto ng isang pagkain.  Katulad na lamang ng brown rice or unpolished rice.  Karamihan sa pananaw nating mga Pilipino, ang brown rice ay hindi kainaman, marumi sa paningin at ito ay para sa mga nagtitipid lamang, sa madaling salita higit pa sa segunda manong kalidad. Isa itong malaking pagkakamali , kabaligtaran ng katotohanan.  Ang mga nakakariwasa at mga taong nakakaalam kung ano ang mabuti sa kanilang kalusugan ang siyang kumukunsumo ng naturang bigas sapagka't batid nila ang benepisyong nanggagaling dito.  May kamahalan ito kumpara sa "milled rice" sapagka't limitado ang produksyon dahil sa kakulangan ng pangangailangan at sa limitadong

Alam nyo ba ang dahilan kung bakit ginagawang maputi ang ating bigas? Ito ay para maging mas mahaba ang tagal ng panahon bago ito ay masira.  Kapag maputi ang bigas, nawala na ang mga sustansya nito at ang mga sangkap na nagsisilbing gamot sa mga karamdamang sanhi ng mga hindi nararapat na kaining pagkain kasalukuyan. Ang mga sangkap na kasama  ng bigas na matatagpuan sa bigas, pag-kaalis ng balat na bumabalot sa palay ang siyang pinaka mainam na sangkap na nararapat nating kainin.

Ang bigas kapag maputi ay matagal masira.  Bakit?    Sapagkat ang mga insekto na kumakain ng bigas na nagiging sanhi ng madaling pagkasira ng mga brown rice ay hindi kinakain ang mga mapuputing bigas hangga't mayroong mga brown rice silang makakain. 

Mabuti pa ang mga insekto na walang utak sa ating pag-aakala.  Alam nila na ito ang kailangan ng kanilang katawan upang mabuhay at malayo sa karamdaman.  Karamihan sa mga tao ay hindi batid ang katotohanang ito.  Panahon na upang palaganapin ang isang masidhing pamamahagi ng katotohan para sa kapakinabangan ng nakakarami. 

Tayo ring mga nagkukunsumo ng pagkain ang nagbabadya kung ano ang produkto na ating kokonsumuhin.  Kapag nabatid ng nakakarami na mainam na kainin ang brown rice, magkakaroon ng pangangailangan.  Mapapaunlad natin ang industriya ng bigas sa Pilipinas.  Hindi na natin kakailanganin na mag-angkat pa sa ibang bansa habang ating pinauunlad ang kabuhayan ng mga mag-sasaka at kasabayan na rin ang pagbuti ng kalusugan ng mamamayan.  Ang pag konsumo rin ng brown rice ay makakatulong sa pagbaba ng pagkonsumo ng enerhiya sapagka't malilimitahan ang proseso ng pagkikinis ng bigas, isang problemang kawing-kawing sa mga problema ng sangkatauhan at ng kayamanang pang kapaligiran

Para sa dagdag na kaalaman sa benepisyong dulot ng pagkain ng "brown rice or unpolished rice" tunghayan ang mga sumusunod: (sipi mula sa panulat ni R. Valencia S. Bismark, Phil. Daily Inquirer, June 14, 2008)

In the book, “Healing with Whole Foods,” author Paul Pitchford enumerates:

1. Rice bran contains Vitamin E, which lowers excess fat and cholesterol and provides antitumor protection.
2. Gamma-oryzanol, an antioxidant found only in rice bran, strengthens the musculature of the body while converting fat to lean body mass. It improves blood circulation to the extremities, overcomes clots and blood stagnation, and improves hormonal balance by regulating pituitary secretions.
Aging process
3. Alpha-lipoic acid, another antioxidant, promotes liver restoration, slows the aging process and converts glucose to energy.
4. Glutathione peroxidase is an antioxidant enzyme that reduces mucus excesses, boosts respiratory function, and helps detoxify the body. Known to counteract the effects of aging, it’s also used in the treatment of alcoholic cirrhosis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, acne and asthma.
5. Superoxide dismutase, an antioxidant enzyme, treats cataracts, arthritis and many symptoms of premature aging.
6. Proanthcyanidins facilitate wound healing, strengthen arteries, veins and capillaries, and improve blood circulation.
7. IP6 (inositol hexaphosphate) is beneficial in cancer therapy. It’s also used in the treatment of cardiovascular disease, kidney stones, and may be useful against immune-system disorders like AIDS.

There are other vitamins, minerals and antioxidants that are “thrown away” during the milling process. So, it’s really wiser to eat brown rice!

Kung maraming tatangkilik ng unploished or brown rice, bababa ang presyo nito, higit sa lahat para sa kapakinabangan ng nakakaramin


Brown rice In some parts of the world, the word "to eat" literally means "to eat rice." All varieties of rice are available throughout the year, supplying as much as half of the daily calories for half of the world's population.

The process that produces brown rice removes only the outermost layer, the hull, of the rice kernel and is the least damaging to its nutritional value. The complete milling and polishing that converts brown rice into white rice destroys 67% of the vitamin B3, 80% of the vitamin B1, 90% of the vitamin B6, half of the manganese, half of the phosphorus, 60% of the iron, and all of the dietary fiber and essential fatty acids. Fully milled and polished white rice is required to be "enriched" with vitamins B1, B3 and iron.
Read full story..


8/12/2010 12:00:16

The darkness is no darkness with thee.

Reply
5/19/2011 14:40:23

See your blog I think you really is a very he had, I share your article to my friends, they all say very good, very much.

Reply

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.